Աշխատանքային նախագիծ․ 05.09-09.09.2021

  1. Բարթունքի հաղթահարում․ ուսումնական ճամփորդություն դեպի Մաշտոցներ
  2. «Լողափնյա աշուն» նախագիծ
  3. «ԵՍ» ուսումնական նախագիծ
  4. «Ուսումնական ամառ» նախագծի ամփոփում
  5. «Կաքավիկ» ռադիո․ նոր եթերաշրջանի թեմայի, կազմակերպման ձևի քննարկում
  6. Բլոգուսուցման նախագիծ՝

Продолжить чтение «Աշխատանքային նախագիծ․ 05.09-09.09.2021»

«Ես» ուսումնական նախագիծ

Մասնակիցներ՝ 3.2  դասարանի սովորղներ

Ժամկետը՝ Սեպտեմբեր

Նպատակը՝ Սովորողների ինքնաճանաչման միջոցով նպաստել միջավայրի ադապտացմանը (յուրացմանը), անհրաժեշտ փոխհարաբերությունների (սովորող-սովորողներ, սովորող-ուսուցիչ) հաստատմանը՝ զարգացնելով սովորողների ինքնուրույնությունն ու ինքնասպասարկման հմտությունները: Ինչպես նաև, սովորողների ընտանիքներին ներգրավելով ուսումնական աշխատանքներում՝ դարձնել կրթական ծրագրի պատասխանատու:

Продолжить чтение ««Ես» ուսումնական նախագիծ»