Ընթերցարան. 3-րդ դասարան

Ուսումնական մեդիափաթեթ 3-րդ դասարան մաս 1

3-րդ դասարանում առաջարկվող ընթերցանության նյութեր, առաջադրանքներ

Продолжить чтение «Ընթերցարան. 3-րդ դասարան»

Բանավոր մաթեմատիկա

Ուսուցման  նպատակները.

Դասընթացի հիմնական նպատակն է իրական աշխարհի երևույթները մաթեմատիկորեն հետազոտելու ունակության դաստիարակումը,  հնարավորություն տալու  երեխաներին բացահայտելու իրենց,  զարգացնել  սովորողների  ստեղծագործական   ընդունակությունները, տրամաբանական մտածողությունը, խորացնել գիտելիքները, սովորեցնել ստեղծագործաբար մոտենալ յուրաքանչյուր խնդրի լուծմանը, կարողանալ  տրամաբանական  դատողություններ կատարել, ինքնուրույն մտածել,  զարգացնել մտածողության ընդհանուր կուլտուրա, որպեսզի նրանք կարողանան  արտահայտել իրենց մտքերը, կարողանան  առանձնացնել խնդիրների էական հատկանիշները, վերլուծել, ընդհանրացնել, ձևավորել հարցեր տալու կարողություն:

Դասընթացի խնդիրներն են.

սովորողների  մոտ  զարգացնել կայուն հետաքրքրություն  դեպի  մաթեմատիկան

զարգացնել տրամաբանական  և  ալգորիթմական  մտածողություն

զարգացնել  սովորողների  մաթեմատիկական  ընդունակությունները  և  հետազոտական  կարողությունները

Advertisementsabout:blankREPORT THIS AD

ընդլայնել և խորացնել  սովորողների  պատկերացումները մաթեմատիկայի  գործնական  նշանակության  մասին

դաստիարակել  սովորողների մոտ խմբային աշխատանքի զգացողություն  և  համատեղել անհատական աշխատանքը խմբի  հետ

զարգացնել սովորողների ուշադրությունը, դիտողականությունը, հիշողությունը, աշխատասիրությունը, հանդուրժողականությունը, նպատակասլացությունը, համբերությունը

սովորողների մոտ զարգացնել կոնկրետ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու կարողություն

ուսումնասիրությունների  ընթացքում համակարգչային ծրագրեր օգտագործելու կարողություն

ինտերնետից անհրաժեշտ ինֆորմացիա գտնելու (նաև օտար լեզուներով), մշակելու, ներկայացնելու կարողություն

ստեղծել պայմաններ, որպեսզի ձևավորվեն  և  զարգանան սովորողների գործնական հմտությունները  լուծելու ոչ ստանդարտ խնդիրներ ` օգտագործելով տարբեր  մեթոդներ և միջոցներ

զարգացնել մաթեմատիկական աշխարհայացք

ընդլայնել երկրաչափական պատկերացումները

զարգացնել տրամաբանական մտածողությունը  և  տարածական պատկերացումները

զարգացնել կառուցողական մտածողության տարրեր

 1. Ֆլեշմոբի խնդիրների լուծում
 2. «Կենգուրու» -ի խնդիրների լուծում
 3. Ոչ ստանդարտ խնդիրների լուծում
 4. «Տրամաբանական խնդիրներ» գրքից խնդիրների լուծու

Փոխանցում եմ հմտություններ աշնանային լողափին

Մասակիցներ՝ 3-րդ և 1-ին դասարանի սովորողներ

Վայրը՝ Հարավային դպրոց, բաց լողավազան

Նպատակը՝ համագործակցել «Լողափնյա աշուն» նախագծի շրջանակում, սովորեցնել կրտսեր ընկերներին լողին պատրատվելու, լողալու հմտությունները:

Продолжить чтение «Փոխանցում եմ հմտություններ աշնանային լողափին»

Ի՞նչ է տիեզերքը

Տիեզերքը ողջ աշխարհն է և նրանից դուրս գտնվող ամեն ինչ։ Տիեզերքը բոլոր աստղերն ու մոլորակներն են, երկրագունդը, նրա բույսերն ու կենդանիները, ես, դու, մի խոսքով ՝ ամեն ինչ ։

Продолжить чтение «Ի՞նչ է տիեզերքը»

Տիեզերք նախագիծ

Մասնակիցներ՝ 3.2 դասարանի սովորողներ

Նպատակը` Աշխարհաճանաչողության ձևավորում, տիեզերքի մասին տարրական գիտելիքների հաղորդում, շրջակա աշխարհի ուսումնասիրություն

Խնդիրներ՝

 • խմբաին աշխատանքի իրականացման կարողությունների ձևավորում
 • համանցիում որոնելու և նյութ գտնելու կարողության զարգացում
 • ինքնուրույն ձայնագրելու հմտության ձևավորում
 • Ընթերցանության նյութեր՝

Ընթերցարան․

Ի՞նչ է տիեզերքը

Մոլորակներ

 • «Արև»
 • «Լուսին»
 • «Աստղեր»
 • «Ինչու՞ է երկինքը կապույտ»
 • «Թռչունի մտածմունքը»
 • Ֆրանս. ժող. Հեքիաթ «Ճանապարհորդություն դեպի լուսին»

Նախագծի ընթացքը․

Համացանցից փնտրում առանձնացնում ենք անհրաժեշտ նյութերը: Կարդում ենք նյութը, ընդգծում առավել հետաքրքրող, զարմացնող, հատվածները, քննարկում դրանք: Վերջում համեմատում ենք մեր իմացածն ու սովորածը՝ ամրապնդելով ստացած ինֆորմացիան:

Ստեղծում ենք մոլորակների և Տիեզերքի մասին աուդիոգիրք։

Արեգակնային համակարգ

Լուսինը Երկրին ամենամոտ երկնային մարմինն է և նրա բնական արբանյակը: Լուսինը ձգված շրջանագծով՝ էլիպսով, պտտվում է Երկրի շուրջը, նրա հետ միասին` նաև Արեգակի շուրջը: Երկրի և Լուսնի միջև հեռավորությունը 384.400 կմ է: Լուսինը սեփական լույս չունի և անդրադարձնում է Արեգակի ճառագայթները:

Продолжить чтение «Արեգակնային համակարգ»