Այց Ուսումնական ագարակ

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիր ընդունվելու դիմած դիմորդներ՝ 3- րդ դասարանի սովոորղներ-ճամբարականներ

Ժամկետը՝ օգոստոսի 27-ին, ժամը` 10:30-ին

Նպատակը՝ Ֆիզիկական ակտիվության պահպանում, քայլք դեպի  Ուսումնական Ագարակ։ Ուսումնական Ագարակում ճամբարականները կձիավարեն, կշրջեն, կենդանիներին կկերակրեն։

Խնդիրները՝

  • կատարել ուսումանկան քայլք, քայլքի ժամանակ պահպանել կանոնները՝ քայլել ճիշտ ճանապարհով, խմբի հետ,
  • հաղթահարել վախերը կենդանիների հետ շփվելիս,
  • դրսևորել ճիշտ վարքագիծ կենդանիներին կերակրելիս, խնամելիս, կենդանիներին մոտ գտնվելիս:

Նախագծի ընթացքը՝Ճամբարականների հետ նախօրոք կխոսենք կենդանիների մասին, խնամքի։ Կպատրաստվենք ուսումնական քայլքի, կսովորենք, կվերհիշենք ճանապարահային կանոնները, մեզ համար կառանձնացնենք մի քանի կանոններ խմբակային քայլքի վերաբերյալ։ Ագարակում կկերակրենք կենդանիներին, կծանոթանանք և կձիավարենք։

Ուսումնական ռեսուրսներ

Երրրդ դասարան

Մայրենի

Մանուշակ Աբրահայան, Ուսումնական նախագծերի փաթեթ

Մանուշակ Աբրահամյան

Ընթերցարան #1
Ընթերցարան #2

Անահիտ Հարությունյան, Նախագծային ուսուցման ընթերցարան

Մարիետ Սիմոնյան, Հայոց լեզու 3

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկական փաթեթ 3

Ես և շրջակա աշխարհը

Կաթնասուններ, գիշատիչներ, երկկենցաղներ
Իվետա Ջանազյանի բլոգ

Ուսումնական այլ ռեսուրսներ 

«Դպիր» մանկավարժական հանդես

Հեծանվավարություն

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոց ընդունվող առաջին դաարանի սովորողներ

Ժամկետը՝ Հունիսի 17-18

Նպատակը՝ Հեծանվավարության ուսուցում

Նկարագիրը, ընթացքը՝ Սովորողները ծանոթանում են հեծանիվին՝ սովորում են տարբերակել հեծանիվի կարևոր մասերը՝ ոտնակներ, արգելակ, ղեկ, շղթա, սովորում են հեծանվավարության կանոնները և կատարում հեծանիվ վարելու առաջին փորձերը:

Ընթերցում ենք և զարգացնում ենք մեդիահմտությունները

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիր ընդունվելու դիմած դիմորդներ՝ 3- րդ դասարանի սովոորղներ

Ժամկետը՝ 24.08-26.08.2021

Նպատակը՝ Նոր ընդունվող սովորողներին ծանոթացնել Word, Paint համակարգչային ծարագրերին, զարգացնել մեդիահմտությունները, սովորողների հետ բացել բլոգներ, ծանոթանալ բլոգավարությանը։ 

Խնդիրներ՝

  • համակարգչային ծրագրերից, էլեկտրոնային հասցեից  օգտվելու կարողությունների զարգացում,
  • բլոգավարության հմտությունների զարգացում
  • նոր միջավայրում աշխատաելու հմտության ձևավորում
  • խմբային աշխատանքի ձևավորում

Նախագծի ընթացքը՝ Ճամբարականների հետ կսկսեն աշխատել Word, Paint համակարգչային ծրագրերով։ Ճամբարականները կաշխատեն Word փաստաթղթում, միաժամանակ կսովորեն օգտվել գործիքաշարից։ Հեքիաթը կնարեն Paint նկարչական ծրագրով, որից հետո միասին կբացենք իրենց բլոգները և կհրապարակեն իրենց աշխատանքները։

Ուսումնական օրացույց. 2022-23

Ուսումնական առաջին շրջան՝

Սեպտեմբեր ամիս

Продолжить чтение «Ուսումնական օրացույց. 2022-23»