Մայիս ամսվա հաշվետվություն

«Ես կարողանում եմ»
«Ես բլոգավար եմ» սովորող-սովորեցնող նախագիծ
Հարթակում իրավաբան ծնողն է
Ծնողը կազմակերպիչ՝ խոհանոցային գործունեություն
Բարձունքի հաղթահարում Լուսագյուղում
Համագործակցային նախագիծ՝ Համբաձումը Լուսագյուղում
Հանրային աուդիտ
Պարուսուցումը՝ որպես «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի բաղկացուցիչ
Հեռավար ուսուցում