Սովորող-սովորեցնող նախագիծ

Մասնակիցներ՝Հարավային դպրոցի 3.2 «Ուրախ արևներ» և 2.2 «Կաքավիկներ» ջոկատի ճամբարականներ

Ժամկետ՝ Հունվարի 20-21

Վայրը՝ Հարավային դպրոց

Նպատակը՝ մասնակցել Ազգագրական փառատոնին, ծանոթանալ ազգային մշակույթին, փոխանցելու միջոցով նոր ուսումնական կարողություններ
ձեռք բերել, իմացածն ամրապնդել:

Խնդիրներ՝ համատեղ ուսումնական արդյունքի ներկայացում, տարատարիք սովորողների համագործակցության կազմակերպում, խմբով աշխատելու կարողության ամրապնդում:

Նկարագրություն՝ Հարավային դպրոցի 3-րդ ջոկատի ճամբարականները, Ազգագրական փառատոնի շրջանակներում, սովորեցնում են կրտսեր ընկերներին «Ապարանի գյովնդ» և «Կարնո քոչարի» պարերը:

Ամփոփում

Մարմնամարզության ստուգատես

Հանրակրթական ամենամյա 7-րդ մարզական ստուգատեսը, մարզական հմտությունների կիրառմամբ ուսուցման կազմակերպման, յուրացման, ինքնաուսուցման ամենամյա բաց ստուգատես է, որին կարող է մասնակցել ցանկացած ոք:Ստուգատեսին մասնակցելու համար պետք է տիրապետել մարզական հմտությունների, վարել առողջ ապրելակերպ: 

Նպատակը՝ 
Մարզական ամենամյա ստուգատեսը ուսումնական նախագիծ է, որի նպատակը հանրակրթության մեջ ուսուցիչների, սովորողների խմբի հեղինակային, ստեղծագործական մարզական փորձի ներկայացումն ու տարածումն է։  Այն խրախուսում է ինքնակրթության բոլոր տարբերակներն ու մանկավարժական ճկուն մտքի նորարար մեթոդները, խթանում է դրանց տարածումը և կիրառությունը։

Մարզական ստուգատեսի ժամանակացույց 2022

Օրը` հունվարի  19

Ժամը՝ 10:00-10:45 

Մասնակիցներ՝ 2.2 դասարանի «Կաքավիկներ» ջոկատի ճամբարականներ

Վայրը՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի մարմնամարզության մեծ սրահ

 Ստուգատեսի մասնակիցները պետք է կարողանան կատարել ստուգատեսի համար նախատեսված վարժությունների նորմատիվները՝

Մարմնամարզական ստուգատեսի համար տրվող վարժություններ

2-րդ դասարան

3-րդ  դասարան

ա. Կատարել շարային վարժություններ, «Հավսար», «Զգաստ», «Ազատ» միասյուն  շարքից,  շարափոխվել

բ.  Քայլով մարշ  տեղում և ընթացքից

գ.   Օղակի պտտում 1 րոպե, տեղում և ընթացքով

դ. Ցատկեր ցատկապարանով 2 ոտքով ցատկելով առաջ, 1 ոտքով, ցատկելով առաջ,վազքով

ե. Մարմնամարզական ներքնակի վրա գլուխկոնծին առաջ և հետ, կանգ թիակների վրա, պառկած դրությունից, ոտքերի բարձրացում  թեքում առաջ  հասցնել հատակին գլխավերևում,  ծնկները ուղիղ

զ. Մարմնամարզական պատի վրա կախ դրությունից ոտքերի բարձրացում և իջեցում, 90 աստիճան

է. Տղաները` սեղմում հատակին, աղջիկները` մարզանստարանին, 5- 10անգամ

ը. Պայմանական գծի վրայով քայլել, որևէ առարկա դրած գլխին:

Խմբերը մարմնամարզական ստուգատեսին մասնակցում են, ըստ որոշված ժամանակացույցի, պահպանելով անվտանգության և հիգիենայի բոլոր կանոնները: Ստուգատեսը պարտադիր լուսաբանվում է, դասվարի, պատասխանատուի և մարզիկի կողմից:

թ. Ցատկ ցանցացատկի  վրա

Աղբյուրը՝ Ռոզա Գսպոյանի բլոգ

Նախապատրաստական աշխատանք

Ամփոփում