Հարթակում հոգեբան ծնողն է

Օր՝ Նոյեմերի 24,ժամ՝ 15:15

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիրի դասավանողներ

ԹԵՄԱ՝ «Ինքնակարգավորման հմտությունները սթրեսային իրավիճակներում»

Ծնող-կազմակերպիչ՝ 2.2 դասարանի սովորող՝ Շահվերդյան Արթուրի ծնող, հոգեբան Սուսաննա Մելքոնյան

Նպատակը՝ ծանոթացնել դասավանդողներին սթրեսային իրավիճակներում ինքնակարգավորման հմտություններին

Նկարագրություն՝

Ծանոթություն- խաղ վարժություն, խմբի կանոնների քննարկում, թեմայի ներկայացում, սթրեսային իրավիճակների օրինակների քննարկում:

• Պատերազմը՝ որպես սթրեսոր:

• Ինչպես պահպանել հոգեկան խաղաղությունը սթրեսային, բարդ իրավիճակներում:

Խմբային աշխատանք

Սթրեսը հաղթահարելու մեթոդները ըստ խմբի: Ինքնախնամքի թեմայով մտագրոհ:

Անհատական աշխատանք- գրել սեփական կարիքները, դրանց բավարարման համար ի՞նչ ռեսուրսներ են անհրաժեշտ, կան արդյոք պակասող ռեսուրսներ, ինչպե՞ս լրացնել դրանք:

Թեմայի ամփոփում: