Բանավոր մաթեմատիկա 17-21.05.2021

1..Գտի՛ր օրինաչափությունն ու նշի՛ր հաջորդող պատկերը:

Подпись отсутствует

2.Որպես գումարելիներ օգտագործելով միայն 3-ը և 5-ը՝ գրեք թվային արտահայտություն, որի արժեքը լինի 34:

Продолжить чтение «Բանավոր մաթեմատիկա 17-21.05.2021»