Բանավոր մաթեմատիկա, 26-30.04

.Ի՞նչ թվեր են թաքնված փուչիկների ետևում:

222222

4.Գտիր բադիկների զույգերը:

zuyg-768x590

5.Գտիր բադիկի ստվերը:

stver-768x472

6.)Մայրիկը գնեց 16 մանդ՛արին։ Կարինեն կերավ դրանց կեսը, Լուսինեն կերավ երկու մանդարին, իսկ Մարիամը՝ մնացածը։ Քանի՞ մանդարին կերավ Մարիամը։

7)Գրքից պոկվեց մի մասը , որի առաջին էջին գրված էր 35, իսկ վերջին էջին՝ 74: Քանի՞ էջ էր պոկվել:

Աշխատակարգ. ապրիլ 26-30

Իրականացվող նախագծեր՝

Օտար լեզվի դասավանդողներ

Երկուշաբթի

  • 15.03.202109:00-09:15` Ընդհանուր պարապմունք
  • 09:20-10:05՝Մաթեմատիկա— 3-ական, 4-ական, 5-ական, 6-ական հաշիվ, խնդիրհորինուկներ
  • 10:10-10:55 Շրջակա — Ժամացույց/ աչքերի վարժություն
  • 11:05-11:50 Ռուսերեն/ Մայրենի՝ Բարեկամը ընթերցել(ընթերցարան էջ 21) քննարկել
  • 11:55-12:35՝ Երգ՝ աշխատանքային երգերի ուսուցում
  • 12:40-13:35՝ Մայրենի/աշխ թերթիկ/անգլերեն

Երեքշաբթի

Продолжить чтение «Աշխատակարգ. ապրիլ 26-30»