Սեբաստացի կրթական բաց համայնքի համընդհանուր հարցում՝ «հանրաքվե»

Հարավային դպրոցի 1.2 դասարանից

Սեբաստացի կրթական բաց համայնք

համընդհանուր հարցում՝ հանրաքվեին մասնակցել է 20 ծնող, մի մասը հարցանը մասնակցել է սովորողի անունից: