«Ես» նախագիծ

Նախագծի մասնակիցներ- 1-ին դասարան ընդունվող վեց տարեկաններ


Նախագծի նպատակ— սովորողների մոտ ձևավորել սեփական ես-ի հանդեպ վստահություն, զարգացնել հաղորդակցական կարողություններ: Ինքնաճանաչման միջոցով նպաստել միջավայրի ադապտացմանը (յուրացմանը), անհրաժեշտ փոխհարաբերությունների (սովորող-սովորողներ, սովորող-ուսուցիչ) հաստատմանը՝ զարգացնելով սովորողների ինքնուրույնությունն ու ինքնասպասարկման հմտությունները:  Продолжить чтение ««Ես» նախագիծ»

Հունիս ամսի անհատական աշխատաժամանակ

Ուսումնական նախագծեր՝

Ամառային դպրոց/վեց տարեկաններ

Մուտքի ճամբար/խումբ 2

Art-Միջավայր. փառատոնային նախագիծ Продолжить чтение «Հունիս ամսի անհատական աշխատաժամանակ»