Երկլեզու նախագիծ՝ «Առակների ընթերցում, թարգմանություն»

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 3.2 դասարանի սովորողներ:

Ժամկետ՝ մայիսի 3-7:

Նպատակը՝ նպաստել սովորողների բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացմանը հայերենով և ռուսերենով, զարգացնել երևակայությունը: Ամրապնդել սովորողների մեդիահմտությունները, խմբային  աշխատանքի կարողությունները: Продолжить чтение «Երկլեզու նախագիծ՝ «Առակների ընթերցում, թարգմանություն»»