Ապրիլի 16, ամփոփում

Մխիթարյան Գոհար

Մնացականյան Արեն

Գաբոյան Աստղիկ

Համբարձումյան Անի

Վարդանյան Ալեք

Բաղդասարյան Մարի

Մխիթարյան Գոհար-Բակային խաղ

Մխիթարյան Գոհար-Սեղանի խաղ