Ապրիլի 15, ամփոփում

Մանվել Դավթյան

Բաղդասարյան Մարի

Մխիթարյան Գոհար

Գաբոյան Աստղիկ

Մնացականյան Արեն

Համբարձումյան Անի

Գաբոյան Աստղիկ- Բակային խաղեր

Համբարձումյան Անի-սեղանի խաղեր

Վարդանյան Ալեք-հորինուկ, մաս III

Վարդանյան Ալեք-բակային խաղ