Ընտրովի մաթեմատիկա- տրամաբանական խնդիրների լուծում, քննարկում

1. Պայուսակը 5 գրպան ունի: Գրպաններում կոնֆետներ դրեցին այնպես, որ դատարկ գրպան չլինի, հինգից ավելի կոնֆետ պարունակող գրպան չլինի, և բոլոր գրպաններում կոնֆետների քանակը տարբեր լինի: Քանի՞ կոնֆետ դրեցին գրպաններում:

2. 21, 19, 30, 25, 3, 12, 9, 15, 6, 27 թվերից ընտրեք երեք թիվ, որոնց գումարը 50 լինի:

3.Լրացրո՛ւ:
Տարին ունի ….. եղանակ և 12…………:
Տարին ունի……օր:
Տարվա ամենակարճ ամիսը ……. է:
Յուրաքանչյուր եղանակ ունի …………ամիս:
Մարտ, ապրիլ, մայիս ……………..ամիսներն են:
Աշնան ամիսներն են՝………………:
Հունիսը, ………….. և օգոստոսը ամռան ամիսներն են:
……….., հունվարը և փետրվարը ………….  ամիսներն են:
Շաբաթն ունի ………….օր:
…………………… շաբաթվա վերջին օրն է:
Չորեքշաբթին շաբաթվա …………….օրն է: